Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο (Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006)

Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας(Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011)

Ωράριο εκπαιδευτικών

Οι κατ'οίκον εργασίες

Αξιολόγηση μαθητών.

Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στο διδακτικό αντικείμενο
της δεύτερης ξένης γλώσσας.


Επιλογή σημαιοφόρων- παραστατών

Εμβολιασμός μαθητών

Υποχρεωτικά εμβόλια

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜ0Σ ΤΥΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 201

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 1998

Χρήση κινητών τηλεφώνων

Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


ΠΔ 462/91 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΠρογραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2011-2012.

Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μοναδων

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011